nebreč, nemá to cenu...

"kouzla" (lásky)

9. února 2010 v 17:20 | Kajka |  "kouzla"

pro získání lásky:


Zapalte svíčku. Vezměte si kousek papírku tak 3x3 a na něj nakreslete srdce. Střed vybarvěte červeně a pak do toho středu napište jméno osoby kterou milujete. Celou dobu na ni myslete a vybavujte si ji. Myslete na to jak jeji/jeho srdce má zaplát láskou k vám. Nakonec papírek 3x polibte a pak spalte. Poté vyslovte 3x toto zaříkání.

-Ohni ty kdož z dola přicházíš
přines mi lásku co znám
ať mé srdce žhne a svítí
přines lásku k nám
brzy příjde den
a třikrát silnější bude naše láska.
-A TAK SE STAŇ


Po dva týdny každý den potírejte práh a zárubně vchodových dveří svého bytu solí. Přitom intenzivně myslete na muže, který těmi dveřmi musí projít. Představujte si ho, jak stojí na prahu. Velmi brzy bude váš milovaný stát tam, kde jste mu určila. Najde si vás, i kdyby měl objet celý svět.

Toto kouzlo je již trochu složitější nicméně se dá zvládnout.Pochází z čarodějné kuchyně slavné řecké vědmy Simaithy.Chcete-li k sobě čarovnou mocí přivábit svéhovyvoleného,předkládám vám jedno z nejmocnějších kouzel:

Obětní kotlík musíme nejdřív ovinout červenou vlnou a to za současného vyvolávání a vzývání bohyně Artemis a Seleny.V kotlíku spálíme vavřín mouku a kus látky z obleku vyvoleného.Popelem z tohoto obětního daru pak ještě v noci potřete práh obydlí milované muže a šeptem přitom odříkáte následujcí zaklínadlo:
MĚSÍČNÍ BOHYNĚ,DOBRÁ A VŠEMOCNÁ TENTO MUŽ NECHŤ SRDCEM SVÝM KE MNĚ ZAHOŘÍ.
Kouzlo se musí províst za přibívajícího Měsíce.Čím blíž Měsíc bude k úplňku tím silnější bude jeho účinek.

Jedná se o staré kouzlo k získání muže svých snů, které k nám přišlo ze staré Germanie,
kde růže byly symbolem mlčenlivosti. V německých zemích se růže často nacházely nad stoly při nejrůznějších
oslavách a hostinách. Slova vyřčená pod těmito růžemi nesměla být vyzrazena. Zvláště slova lásky musela byt
utajena,neboť růže byla zasvěcena Venuši,bohyni lásky.

Potřeby:
-Červená růže
-Bílá růže
-Svitek papíru
-Pramínek vašich vlasů
-Růžová stuha

Na svitek papíru napište, jaký by měl byt váš nový partner. Kolem stočeného svitku pak omotejte pramínek svých vlasů.
Vezmete obě růže a rozřízněte je napůl. Potom k sobě přiložte polovinu červené a polovinu bílé růže, se svitkem papíru
a loknou vlasů vloženou doprostřed. Obě poloviny poté svažte růžovou stuhou, každou polibte a vložte do plynoucí vody.
Zbylé dvě poloviny uložte do země a poproste Venuši o požehnaní.
Poznamka: Kouzlo je dobré provádět v červnu za dorůstajícího měsíce.

Časový rámec: jedna hodina i více.
Nejlepší načasování: jakýkoliv větrný den.

Toto kouzlo má obrátit něčí myšlenky k vám. Jde o jemnější druh kouzla lásky.
K tomuto kouzlu potřebujete několik kapek svého oblíbeného parfému nebo kolínské, trochu drceného rozmarýnu a černobýlu. Budete ho muset provádět venku, na větru vanoucím od východu nebo směrem k vašemu zamýšlenému cíli.
Postavte se někam, kde vás nikdo nepozoruje, ale kde vás bude obklopovat vítr, a vezměte si trochu rozdrcených bylinek do dlaní. Odfoukněte je po větru a představujte si při tom, jak získáte pozornost svého vyvoleného. Pak, aniž byste si otřeli prach z bylinek z rukou, si kápněte do dlaní trochu parfému nebo kolínské. Třete si dlaně silně o sebe, jako byste se snažili zahřát, a myslete na to, jak příslušná osoba myslí na vás. Provádějte to, co nejdéle můžete. Otřete si dlaně o místo, kde máte srdce, a zapečeťte kouzlo podobnými slovy jako:
"Toulavý větře, nes mé kouzlo, nes,
k tomu, kdo jeho sílu pozná dnes.
Omámí ho vůně a bylinky,
Jen mně budou patřit jeho myšlenky."
Parfém nebo kolínskou, které jste si vybrali pro toto kouzlo, použijte pokaždé, když bude váš vyvolený nablízku, abyste posílili jeho myšlenky na vás.

Zjískat ho zpět:


Potřeby: větší jehla na šití, kousek pergamenu
Postup: vezměte jehlu píchněte se sní do zápěstí, a krví napište na čistý pergamen vaše křestní jméno a jeho přijmení. Potom okolo jmen na kreslete čtverec a pergamen noste na srdci. Bude u vás za týden.

Potřeby: kousek látky, fotka vašeho milého, nový prsten

Postup: Ušijte malou panenku z látky, která se mu bude podobat. Na tvář mu můžete přidat jeho fotografii. Šaty mu ušijte ze zářivého sametu. Na levou ruku mu navlékněte nový nepoužitý prsten. Potom panenku vezměte do kostela a ukryjte někam za oltář nebo do jeho blízkosti třeba za kůr. Vaše láska bude okamžitě obnovena, ale držte se přesně instrukcí, jinak z jeho strany dojde ke zrušení lásky.

Nemáte tušení, zda váš milý už vás tak nemiluje, nemá-li milenku, nebo vás prostě přestal milovat. máte šanci to změnit.

Potřeby : větší jehla na šití, svíčka libovolné barvy, zápalky

Postup: Propíchněte knot svíčky jehlou, zapalte ji, plně se soustřeďte a proneste následující zaklínadlo:
Jehlo v plamenech, ohnivá jehlo - roztrhej jeho myšlenky - ať se třese, naříká - dokud se ke mně jeho srdce nevrátí!
Pomalu se zklidněte a jehlu v knotu nechte a vše si dobře ukliďte. Klidně se vraťte do postele. až bude vše podle vašich představ, můžete jehlu z knotu vyndat.
Jak se ho zbavit:


už to neni "ono" ale vy nechce te nikoho zranit...Potřeby:
  • Papír modré barvy,
  • kámen, nejlépe křemen,
  • dvě bílé svíčky,
  • bílou vlnu,
  • zápalky
Postup: Na papír napište jméno dotyčné osoby, a zabalte jím kámen. Potom ho omotejte několikrát vlnou. Potom tenhle balíček postavte doprostřed mezi svíčky, zapalte je a vyslovte, nebo zazpívejte formulku:
"Ať láska veškerá
odletí a vyprchá.
Ať voda odnese ji
Ať vítr vezme ji sebou..."

Potom odmotejte kámen a zahoďte ho. Papír spalte.


pořád se kolem vás motá a nejde se ho zbavit...
Potřeby:
-vrbový klacík
-2 pramínky vlasů
-purpurová svíčka
-větvička vrbiny penízkové

Ideální pro tento rituál je sobotní noc, když Měsíc ubývá. Vrbina penízková (lysimachia nummularia) se původně vyskytovala v severní Evropě a dnes je ji možné pěstovat v závěsných košíčcích. V mytologii symbolizovala závislost. Nejspíš díky způsobu, jakým přimyká ke všemu, na čem roste, a postupně to pokrývá svými výhonky.

Postup: Toto kouzlo je zasvěceno výhradně tobě, proto je musíš provádět potají. Vezmi pramen svých vlasů a pramen vlasů osoby, kterou od sebe chceš odradit. Oba prameny spleť dohromady ve směru hodinových ručiček a odříkávej při tom jméno své a jméno té osoby. Spletené vlasy pak namotej na vrbový klacík, opět ve směru hodinových ručiček. Zapal svíčku a vlasy třikrát protáhni jejím plamenem, aby se důkladně spojily. Oviň vrbový klacík vrbinou proti směru hodinových ručiček a přitom odříkávej následující zaklínadlo, doplněné o jméno osoby, které se chceš zbavit:

"Nepřeji nikomu nic zlého,
ale zbav mne (jméno),
zbav mne (jméno)".

Klacík ulož na temném, utajeném místě. Jak bude vrbina usychat a uvadat, bude odcházet nechtěná pozornost.

Když někomu nepřejete lásku

Časový rámec: několik hodin na přípravu, provedení zabere sedm nocí.
Nejlepší načasování: začátek hned po úplňku, kterýkoliv den.
Potřeby:
-malá skleněnná miska
-hrneček stojaté vody
-ocet
-drcenou anděliku
-citrusový džus

Toto kouzlo pochází z tradic voodoo a má způsobit, že váš sok v lásce ztratí zájem. Budete k němu potřebovat malou skleněnou misku, která se předtím ještě nepoužívala, hrneček stojaté vody, dvě lžičky octa, trochu drcené anděliky a trochu citrusového džusu. V noci ubývajícího Měsíce vyjděte ven a smíchejte všechny ingredience dohromady dřevěnou lžící. Přidržte si směs těsně u obličeje, dýchejte do ní a přitom slovně vyjadřujte cíl svého kouzla. Potom do ní plivněte a nepozorovaně ji odneste a vylijte k přednímu vchodu domu svého soka. Provádějte to sedm po sobě následujících nocí a dbejte, aby vás při tom nikdo neviděl.

Jde o kouzlo aby se dvě osoby rozešli.
Potřebujeme-
nový visací zámek libovolné velikosti.

Postup-
1Zámek odemkneme a klíč vytáhneme.
2Do zámku dvákrát po sobě zašeptáme jména dotyčných osob o jejižch rozchod nám jde!
3Zámek zamčeme a uložíme odděleně od klíče na místo kde jej kromě nás nikdo nenajde.
4Budeme-li chtít vstah mezi dotyčnými osobami obnovit stačí zámek odemknout!

Nezařaditelné...

K zjištění identity tajného ctitele:

Potřeby :

-Papír a pero
-Čtyři svíčky vaší oblíbené barvi
-Zrcátko
-Noví stříbrný prstýnek
-Vaše oblíbená esenciální vůně
-Aroma lampička

POSTUP :

Na kus papíru napište, co podle vás znamená pravá láska. Zahrňte i to co očekáváte od partnera/partnerky a co jste ochotní mu/jí dát. Dopřejte si zhruba tři dny na zvažování těchto otázeka a mezitím svůj papír schovejte. Až psaní dokončíte, rozestavte do čtverce svíčky oblíbené barvi. Do prostřed čtverce postavte zrcátko a na něj pověste noví stříbrný prstýnek (stříbro kov měsíce, zastupuje emoce). Zapalte svíčky a svou oblíbenou vůni a přemýšlejejte o tom, co jste napsali. Skrze kroužek prstýnku se podívejte do zrcadla a řekněte :

"Štíre, sílo lásky vysoko nad námi,
sešli mi obraz z nebe posetého hvězddami.
Je-li snad někdo, kdo mě miluje,
ať obraz jeho přede mnou vypluje.
Nemohu-li spatřit tu tvář, ať má láska je jak zlatá zář,
a brzy snad probudí lásku jinou."

Tvář vašeho ctitele/ctitelky se možná objeví v zrcadle.
Ať už se tak stane či ne, polibte prsten a nasaďte si ho na prst. Brzy zjistíte, kdo vás tajně obdivuje.


Na neupřímnou lásku:
Vezměte ústřižek textilu barvy levandule či růžové.Do jeho středu dáme kousek malachitu po případě nefritu.Přidej špetku Levandule,tymiánu a soli(nejlépe mořské) a recituj:

SRDCE MÉ
ZBAV BOLESTI
DUŠI MOU
ZBAV NEŘESTI

Pak svažte konec látky do hromady do ránečku.Zavažte jej pevně červenou nití a noste váček v kapse či na krku.

Zrušení techto kouzel:


Časový rámec: Příprava zabere zhruba hodinu.
Nejlepší načasování: Kdy je potřeba, ale nejraději za ubývajícího Měsíce.

Každé rušení kouzla se přidržuje trochu jiného vzorce v závislosti na tom, jak bylo kouzlo prováděno. První věc, kterou musíte udělat, je představit si v duchu, jak všechny energie spojené s kouzlem vyhasínají. Někteří lidé si rádi mentálně zpětně projdou celý vizualizační proces a pak si představí, jak se všechny energie hroutí a propadají do země, kde jsou potom pohřbeny. Následuje zničení všech předmětů souvisejících s kouzlem. Všechny talismany, papíry a podobné byste měli potřít nějakou uzemňující látkou, jako například benzoinem, kadidlem, dračí krví, hřebíčkem, popelem nebo solí, a pak je spálit nebo zakopat. Přitom si nezapomeňte představovat, jak jejich magická energie vyhasíná. Tento proces odloučení můžete podpořit i nějakým prohlášením, například:
"Vůlí mi bylo dáno toto kouzlo stvořit,
však nyní chci ho zase zbořit.
Po čem jsem prahla (prahl), to už nehledám,
Svůj cíl už dávno jinde mám."
Jelikož myšlenky tvoří základ kouzla a hlavní potravu jeho energie, musíte při rušení kouzla své myšlenky úzkostlivě hlídat. Když zjistíte, že se stále obrací ke kouzlu či k jeho cíli, musíte rychle negovat veškerou energii, kterou do něj možná ještě vysíláte. Pokud jste kouzlo prováděli dlouhodobě, stane se z toho zvyk, jenž se velice obtížně překonává.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa


Komentáře

1 Kristýna Kristýna | Web | 5. května 2013 v 10:00 | Reagovat

Ahoj já vám můžu doporučit i tenhle web www.skola-magie.cz jsem u nich ve škole magie, mají jí online a je supr, mají i kurzy magie online a eshop s kouzly.

2 kouzlo lásky kouzlo lásky | 27. července 2013 v 19:43 | Reagovat

jj ty znam čistí auru zadarmo doporučuju www.tajnevedy.cz

3 WinstonEnact WinstonEnact | E-mail | Web | 14. března 2017 v 14:11 | Reagovat

thanks due to the fact that this colossal edifying website, living up the momentous jobless check out this <a href=http://onlinecasinos-x.com>online casino</a> offers    , buy <a href=http://esextoyfun.com>sex toys</a>

4 TimothyOpith TimothyOpith | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 17:39 | Reagovat

Earn on the Internet from $ 5000 per day, do not strain, the details are here: http://pagebin.com/64YAkVNc

ways to make money while at home, make fast easy money online, best way for a kid to make money online, online casino roulette strategy, surveys and make money, how to make money fast today, how to make money online with no startup cost 2015, how to earn money online in india in hindi
, online casino south africa free spins, casinos online que aceptan paypal latinoamerica, tropicana casino atlantic city coupons, real ways to make income online, ways to earn quick cash online, how to make money in web design, no deposit online casino usa ok, malaysia online casino free no deposit bonus, casino royale watch online in hindi, how fast does paypal transfer to bank of america, how to transfer credit card to cash
, online casinos that accept paypal deposits us, how to earn more money from google adsense, make money at home jobs, how i make money online in india, virgin credit card transfer to current account, bonus code online casino belgie, legit way of making money online, how to make money dating website

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama